Menu
Jouw Winkelwagen

CBD legaal in Duitsland

CBD legaal in Duitsland

 

"Obd CBD is mogelijk legaal in Duitsland", wilden we van het Federale Instituut voor Drugs en Medische Hulpmiddelen (BfArM). Het Federaal Instituut voor Geneesmiddelen en Medische Hulpmiddelen (BfArM) is een onafhankelijke hogere federale autoriteit binnen de portefeuille van het federale ministerie van Volksgezondheid. Je bent verantwoordelijk voor de goedkeuring, verbetering van de veiligheid van medicijnen, risicobeoordeling en beoordeling van medische hulpmiddelen en het bewaken van het verkeer van verdovende middelen en grondstoffen.

 

Hier is de verklaring van bfarm.de over de legaliteit van CBD-olie in Duitsland:

 

Met ingang van de op 10 maart 2017 in werking getreden wet tot wijziging van de drugswet en andere regelgeving van de wetgever die cannabis positioneert in de bijlagen I a III bij artikel 1 (1) van de Narcoticawet (BtMG). Sindsdien maakt de Narcoticawet onderscheid tussen Annex III-cannabis (gebruik voor medische doeleinden) en Annex I-cannabis (gebruik voor niet-medische doeleinden). Bijlage I voorziet ook in vrijstellingen voor industriële hennep (zie letters b en d derter van de cannabispositie).

 

Volgens de letter b onder het kopje Cannabis in Bijlage I bij Afdeling 1 Paragraaf 1 BtMG zijn planten en delen van planten die behoren tot het geslacht Cannabis vrijgesteld van de verdovende regelgeving als ze afkomstig zijn van teelt in landen van de Europese Unie met gecertificeerd zaad (nuttige hennep). of hun THC-gehalte niet hoger is dan 0,2% en ze worden (behalve voor de teelt) uitsluitend gebruikt voor commerciële of wetenschappelijke doeleinden die misbruik voor bedwelmende doeleinden uitsluiten.

 

Deze vrijstelling geldt ook voor preparaten gemaakt van de planten en delen van planten als deze aan bovenstaande voorwaarden voldoen.

 

Aangezien het verkeer zonder vergunning beperkt is tot commerciële of wetenschappelijke doeleinden, mogen onbewerkte of bewerkte (bijvoorbeeld alleen gedroogde en gesneden) plantendelen niet aan de eindverbruiker worden verkocht.

 

Dit geldt niet voor preparaten met verwerkte industriële hennep van de hierboven genoemde soorten, ook al bevatten deze nog kleine rest-THC-gehaltes afkomstig uit de delen van de plant. Voorwaarde voor levering aan de eindconsument is echter dat misbruik voor bedwelmende doeleinden kan worden uitgesloten. Naar de grenswaarden van de BfR kan worden verwezen als orale inname van het product bedoeld is:

 

Vanuit een narcoticarechtelijk perspectief mogen de door u aangevraagde cannabisextracten alleen aan de eindconsument worden verkocht als de extracten uitsluitend zijn verkregen uit industriële hennep (< 0,2% THC of EU-variëteit) en de eindproducten voldoen aan de bovengenoemde BfR THC richtwaarden.

 

Let op: bovengenoemde vrijstelling geldt alleen voor producten zonder medisch doel. Verdovende middelen mogen producten gemaakt van cannabis of industriële hennep voor medische doeleinden alleen in de handel worden gebracht en voorgeschreven als aan de vereisten van bijlage III bij 1 (1) van het BtMG is voldaan ("alleen uit kweek bestemd voor medische doeleinden die worden uitgevoerd onder overheidstoezicht in overeenstemming met de artikelen 23 en 28, lid 1, van het Enkelvoudig Verdrag inzake verdovende middelen van 1961').

 

Uittreksel uit de verklaring van de BfR voor "THC in diervoeders gemaakt van hennep en hennepproducten met betrekking tot de diergezondheid en de overdracht naar levensmiddelen van dierlijke oorsprong"

http://www.bfr.bund.de/cm/343/thc-in-futtermittel-aus-hanf-und-hanffertigungen.pdf

 

3.2 Schattingen van de THC-inname door vee Zoals blijkt uit tabel 2 en door EFSA 2011, is het THC-gehalte in vezelhennep doorgaans gemiddeld 0,04-0,1%; slechts incidenteel (3,6%) wordt het wettelijk vastgelegde maximale gehalte van 0,2% THC in het TM overschreden. Aangezien in de EU volgens Verordening (EG) nr. 1420/98 alleen de teelt van hennepsoorten is toegestaan die niet meer dan 0,2% THC bevatten, wordt deze waarde gebruikt als basis voor de latere schatting van de dagelijkse THC-inname van landbouwhuisdieren (tabel 5). Om het aandeel hennep en hennepproducten in het rantsoen van landbouwhuisdieren te berekenen, zijn de hoeveelheden gebruikt in de literatuur (grijs gemarkeerd) of de hoeveelheden gebruikt voor vergelijkbare voedermiddelen (cursief gemarkeerd). Tabel 5: Modelberekening van de dagelijkse inname van THC voor landbouwhuisdieren (mg/kg LM) via hennep en hennepproducten met een gehalte van 0,2% THC/kg (DS) Max aandeel hennepproducten in het rantsoen (% DS) Berekend THC -Inname (mg/kg levend gewicht) Kip Melkkoe Rundvlees Varken 1,9 kg lg 550 kg lg 350 kg lg 75 kg lg Hennepproduct Kip Melkkoe Rundvlees Varken THC (%)* dagelijks max. voeropname (DS) 120 g dagelijks max. voeropname ( TM) 20 kg per dag max. voeropname (TM) 15 kg per dag max. voeropname (TM) 3 kg hennepzaad 20 5 14 5 0.2 25 4 12 4 hennepkoek 20 14 20 5 0.2 25 10 17 4 hennep ext. meel 20 20 10 0.2 25 17 8 hennep groenvoer 70 70 0.2 51 60 hennepstro 7 10 0.2 5 9 Hennepolie 12 1 0.2 15 1 Grijs: hoeveelheden gebruikt in voedingsonderzoek (bron zie tabel 1) Cursief: modelopname via het voer overeenkomend met de gebruikelijke hoeveelheden van vergelijkbaar voer *Referentie TM, volgens Verordening (EG) nr. 796/2004, Bijlage I De inname van THC berekend als een model in Tabel 5 via hennep en producten die daaruit zijn gemaakt met een THC-gehalte van 0,2 % ligt tussen 1 en 60 mg/kg LM voor landbouwhuisdieren. De hoeveelheid THC die landbouwhuisdieren opnemen is ongeveer 10 tot 600 keer hoger dan de orale inname van 0,1 en 50 mg/kg LM bij knaagdieren, waarbij endocriene effecten konden worden waargenomen. De BfR heeft geen informatie of hennep als groenvoer aan landbouwhuisdieren wordt gevoerd. Ervan uitgaande dat hennep als volledig voer aan herkauwers wordt gevoerd en uitgaat van een volume van 70% in het rantsoen, is de verwachte hoge THC-inname 51-60 mg/kg LM (worst case). De ervaring heeft geleerd dat THC een soortspecifieke dosis-responsrelatie heeft. Er is echter zeer weinig bekend over de toxicologische effecten (bijvoorbeeld op vruchtbaarheid, immuunsysteem, spijsverteringskanaal) van verschillende THC-doses bij vee. Daarom moet, rekening houdend met de diersoortspecifieke gevoeligheden, bij een THC-innameniveau van landbouwhuisdieren zoals weergegeven in Tabel 5, het mogelijk worden geacht dat het voeren van hennep en hennepproducten met THC-niveaus van 0,2% de diergezondheid beïnvloedt.