Menu
Jouw winkelwagen

Privacy & Disclaimer

Privacy verklaring

Dutch Natural Healing vindt dat persoonsgegevens van de bezoekers van haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid moeten worden behandeld. Bij de verwerking van de persoonsgegevens handelt Dutch Natural Healing dan ook overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en overige privacywetgeving.

Verwerking van persoonsgegevens
In het kader van onze dienstverlening legt Dutch Natural Healing gegevens vast. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u gebruik maakt van de mogelijkheid om een bestelling te plaatsen, een account aan te maken, vragen te stellen of opmerkingen te plaatsen via onze website. Hierdoor is het mogelijk dat u bepaalde persoonsgegevens van uzelf dient te verstrekken c.q. dat u deze op eigen initiatief verstrekt. In die gevallen worden uw gegevens uitsluitend verwerkt om uw identiteit als (aan)vrager vast te stellen. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij het Dutch Natural Healing daartoe verplicht is op grond van de wet, een rechterlijke uitspraak of u hiermee heeft ingestemd.
Betaaltransacties vinden altijd plaats via een versleutelde verbinding met beveiligde webservices van onze vertrouwde financiële partners.

Cookies
Sommige delen van de website van Dutch Natural Healing kunnen cookies bevatten. Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op uw computer achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee u websites bekijkt om deze cookies op uw computer op te slaan. Cookies worden niet gebruikt om persoonlijke informatie te verkrijgen noch op te slaan. Met het aanpassen van de instellingen van uw browser kunt u ervoor kiezen om alle cookies te accepteren, om op de hoogte te worden gebracht wanneer een cookie wordt geplaatst of om alle cookies te weigeren. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser. Als u ervoor kiest om cookies te weigeren, dan is het mogelijk dat u geen toegang heeft tot bepaalde gedeeltes van onze website.

Klikgedrag
Op deze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat deze herleidbaar zijn tot de bezoekers. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de meest bezochte pagina's, surfgedrag, tijdstip van bezoek, gebruikte browser, geografische regio van de bezoeker en de gebruikte zoekmachine. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de website te zetten. Op deze wijze kan Dutch Natural Healing haar dienstverlening aan u verder optimaliseren.

Dutch Natural Healing en andere websites
Op de website van Dutch Natural Healing treft u mogelijk een aantal hyperlinks aan naar andere websites. Dutch Natural Healing kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Beveiliging
Dutch Natural Healing heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Personen die namens Dutch Natural Healing toegang hebben tot uw gegevens zijn gehouden tot geheimhouding.

Wijzigingen
Dutch Natural Healing behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Dutch Natural Healing adviseert u daarom regelmatig dit privacystatement te raadplegen voor een update van het privacybeleid van Dutch Natural Healing.
Vragen
Als u nog vragen heeft over ons privacybeleid, dan kunt u een e-mail sturen naar: info@dutchnaturalhealing.com

 

Disclaimer

Dutch Natural Healing, hierna te noemen DNH, verleent u hierbij toegang tot dutchnaturalhealing.com ("de Website") en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

DNH behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Deze website bevat informatie over voedingssupplementen, die als aanvulling op de voeding kunnen worden gebruikt. Voedingssupplementen zijn geen geneesmiddelen maar zijn bedoeld ter ondersteuning van de gezondheid. Raadpleeg uw arts wanneer u medische vragen heeft.
DNH spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. 
De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van DNH.
Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met DNH.Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan DNH nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij DNH.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van DNH, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. 

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.